Paratiroidne žlezde

· Paratiroidne žlezde su prvi put opisane od strane engleskog biologa Ričarda Ovena (Richard Owen, 1804-1892), koji je 1852. godine prilikom autopsije indijskog nosoroga uočio mala kompaktna žućkasta telašca uz štitastu žlezdu. Zbog prvog opisa paratiroidnih žlezda kod indijskog nosoroga ova životinja je zaštitni znak endokrinih hirurga u celom svetu.

Prvi koji je paratiroidne žlezde sistematično opisao u humanoj medicine je švedski student medicine Ivar Viktor Sandstrom (Ivar Victor Sandstrom, 1852-1889), koje je uočio da paratiroidne žlezde mogu biti različite veličine, broja i oblika, i dao im je današnji naziv.

 

 

· Savremena stremljenja u hirurgiji štitaste žlezde idu ka uvođenju minimalno invazivnih procedura. Prva minimalno invazivna operacija na vratu je bila videoasistirana paratiroidektomija, i izveo je 1995. godine Mišel Ganje (Michael Gagner). Nakon toga, videoasistirane operacije su se počele primenjivati i za male noduse u štitastoj žlezdi, a razvojem tehnike i za veće noduse, a zatim i druga oboljenja štitaste žlezde. Krajem XX i početkom XXI veka uvode se u praksu i druge minimalno invazivne operacije štitaste žlezde, kao i robotska Da Vinči tiroidektomija.