MEDICENTAR Beograd

Početna Laboratorijska analiza hormona

Laboratorijska analiza hormona

 

Laboratorijsko analiza hormona predstavlja osnovni deo ispitivanja pacijenata sa oboljenjima štitaste i paraštitastih žlezda. MEDICANTAR u saradnji sa partnerskom laboratorijom vrši uzorkovanje i analizu hormona-